Algemene informatie voor freelancers en fotografen

Algemene informatie voor freelancers Dagbladen

DPG Media gebruikt voor het betalen van freelancers een geautomatiseerd systeem.

Dit systeem registreert dagelijks alle in de krant gepubliceerde bijdragen (teksten en/of beeld) van freelancers.

Op basis van de afgesproken tarieven wordt het honorarium bepaald. Maandelijks is een overzicht van je bijdragen beschikbaar op ons digitale platform Medlink (https://freelance.persgroep.net), waarop alle - in de afgesloten maand geplaatste - bijdragen (inclusief honorarium) voor de meeste DPG-titels zijn opgenomen. Je ontvangt een e-mail zodra dit nieuwe overzicht klaarstaat in Medlink. In de regel is dit de derde werkdag van de nieuwe maand.

Toegang Medlink en Upload (aanleveren tekst/beeld)

Nadat wij alle benodigde informatie van je hebben ontvangen, stuurt onze Servicedesk per e-mail de uploadgegevens (Gebruikersnaam + Wachtwoord) waarmee je kunt inloggen in Medlink.

Met dezelfde aanmeldgegevens kun je ook tekst en beeld aanleveren. Om te zorgen dat het systeem altijd de oorspronkelijke auteur/fotograaf herkent, is het belangrijk de juiste procedures te volgen bij het aanleveren van teksten en/of foto’s. Ook hiervoor ontvang je de handleiding via onze servicedesk.

Vragen over inloggegevens kun je stellen aan de Servicedesk via servicedesk@dpgmedia.com.

Antwoorden op vragen over Medlink zijn in de handleiding te vinden.

Vergoedingen

Voor het werk dat je levert is een tarief afgesproken. Jouw bijdrage kan bestaan uit los geleverde tekst, beeld of video (krant en online) en/of uit bureaudiensten.

In ‘Vergoedingen’ is te lezen welke vergoeding van toepassing is per type bijdrage.

Binnen de DPG-titels kunnen de honoraria verschillen.

De uitbetaling

Bij de DPG maken we administratief onderscheid tussen twee typen freelancers:

    • Freelancers die geen ondernemer zijn

    • Freelancers die ondernemer zijn (in bezit van een KvK- en/of btw-nummer)

Afhankelijk van het type freelancer, hanteren we een specifieke uitbetalingsprocedure.

In ‘De uitbetaling’ is hierover alle informatie te vinden.

Correcties, aanvullingen en vergoeding onkosten

Maandelijks ontvang je een mailtje dat je overzicht met je geleverde bijdragen klaarstaat in Medlink. Klopt er iets niet (er ontbreekt iets, er staat iets onterecht op of er is een verkeerd tarief toegepast), dan kan je dit via Medlink doorgeven.

Hetzelfde geldt voor de onkosten. Nadat het nieuwe maandoverzicht klaarstaat, kun je je onkosten koppelen aan de opdracht waarop deze betrekking heeft.

Lees hierover meer in ‘Correcties, aanvullingen en vergoeding onkosten'.

Belangrijk:

  • Om te kunnen uitbetalen is het nodig dat we voor aanvang van de werkzaamheden het volledig ingevulde ‘Aanmeldingsformulier Nieuwe Freelancer’ hebben ontvangen en dat we de identiteit van de freelancer hebben gecheckt.

  • Om opdrachten van DPG Media te ontvangen, dienen onze freelancers akkoord te gaan met de Raamovereenkomst, onze Algemene Voorwaarden en het uitsluiten van het fictief dienstverband. Hierover wordt een aparte mail gestuurd.

E-mailadressen voor contact met de Freelance Administratie


AD Landelijk, AD Sportwereld, alle regiosportredacties, AD Magazine en Speciale Bijlagen:


Regionale edities:Regionale titels:


Landelijke titels:


Huis-aan-Huis bladen:


Indebuurt:* De DPG media gebruikt persoonsgegevens ter uitvoering van de Overeenkomst. Meer informatie in ons privacy statement.