Veel gestelde vragen


FAQ nieuwe freelance voorwaarden DPG Media


Waarom ontvang ik deze mail?

DPG Media informeert alle freelancers die werkzaamheden verrichten voor een of meer onderdelen van ons bedrijf. Ben je nieuw dan vragen we je om akkoord, ben je niet nieuw dan heb je kennenlijk nog niet eerder je akkoord gegeven. 

Mogen jullie mijn tekst en foto’s nu gratis in alle magazines en kranten doorplaatsen?

Wat betreft doorplaatsen verandert er weinig. De nieuwsmedia kunnen onderling bijdragen uitwisselen en de magazines onderling ook. Als we een bijdrage willen uitwisselen tussen nieuwsmedia en magazines, ontvang je een extra vergoeding van 15 procent van je oorspronkelijke honorarium voor deze bijdrage. Mocht doorplaatsing voor jou gaan gelden, dan laten we je dat vooraf weten. Als je niets hoort, verandert er niets. 

Waarom vragen jullie akkoord op het uitsluiten van een fictief dienstverband?

Hiermee maak je duidelijk dat je als freelancer voor ons werkt en dat er geen sprake is van een dienstverband. Voor zzp’ers is dit belangrijk om hun status als zelfstandige te behouden.

Ik ben al eerder akkoord gegaan met de Algemene Voorwaarden en het uitsluiten van een fictief dienstverband. Waarom moet ik nu weer akkoord gaan?

Wij hebben freelancers altijd beloofd bij relevante fusies of overnames opnieuw akkoord te vragen. Aan die belofte houden we ons. Overigens zijn de nieuwe Algemene Voorwaarden ​een samenvoeging van de twee oude Algemene Voorwaarden. Er is inhoudelijk weinig veranderd.

Wat is de Raamovereenkomst?

Dit is een document dat elke freelancer van ons ontvangt bij de eerste keer dat je voor een van onze titels opdrachten krijgt. Hierin staan de afspraken die voor jou gelden. Indien je eerder voor nieuwsmedia (met uitzondering van nu.nl) akkoord gaf op de raamovereenkomst vragen we je nu alleen een vinkje te zetten bij de nieuwe algemene voorwaarden en ontvang je geen nieuwe raamovereenkomst. 

Wat moet ik precies doen?

In de mail die je hebt ontvangen, kun je doorklikken naar een webpagina. Daar word je gevraagd met 3 vinkjes aan te geven dat je akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden en de Raamovereenkomst en dat er geen sprake is van een (fictief) dienstverband. Indien je eerder voor nieuwsmedia (met uitzondering van nu.nl) akkoord gaf op de raamovereenkomst vragen we je nu alleen een vinkje te zetten bij de nieuwe algemene voorwaarden.

Wat gebeurt er als ik niet akkoord ga?

Er mag geen onduidelijkheid zijn over de voorwaarden waaronder je opdrachten aanneemt voor onze media. Om die reden kunnen wij alleen opdrachten verstrekken als je akkoord gaan met deze voorwaarden.

Kan ik mijn administratie ook via één systeem afhandelen?

Zowel de nieuwsmedia als magazines werken via Medlink. Je kunt voor de verschillende journalistieke opdrachtgevers hier je administratie afhandelen. 

Ik heb problemen met het invullen van het formulier. Wat nu?

Stuur een mail naar freelancevragen@dpgmedia.nl waarin je aangeeft welke problemen je ervaart. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je lop.

Krijgen freelancers van de dagbladen, de magazines en nu.nl dezelfde voorwaarden en raamovereenkomsten?

Ja.

Ik werk ook voor de home decotitels. Waarom is hier een aparte overeenkomst voor?

De woonmagazines worden in België en Nederland gemaakt en verschijnen in beide landen. Dit wijkt af van hoe onze andere magazines en nieuwsmedia werken. Om die reden kennen de woonbladen aparte voorwaarden, die inhoudelijk overigens wel aansluiten bij de voorwaarden van DPG Media. Ook de administratie gaat gewoon via Medlink. 


Hoe kan ik de algemene voorwaarden inzien?

Om de voorwaarden te kunnen zien druk je op samenwerking voorzetten.

Daarna verschijnt nieuw scherm. Wanneer je op Algemene Voorwaarden klikt zullen deze openen

Je geeft jouw akkoord daarna pas door op JA aan te vinken en op bevestigen te drukken.