Correcties, aanvullingen en vergoeding onkosten

Correcties, aanvullingen en vergoeding onkosten

Op de tweede werkdag van de nieuwe maand staat je nieuwe overzicht klaar in Medlink. Klopt er iets niet (er ontbreekt iets, er staat iets op dat je niet hebt gemaakt of je meent dat er een verkeerd tarief is toegepast), dan geef je dat via Medlink door. Ook de eventuele onkosten dien je in als het maandoverzicht klaarstaat in Medlink.

Voor de volledige uitleg over het indienen van declaraties en aanvragen, verwijzen we je naar de handleiding van Medlink.

Met alle freelancers zijn afspraken gemaakt over de onkosten die zij mogen declareren (bijvoorbeeld kilometervergoeding). 

De kilometervergoeding wordt berekend aan de hand van de werkelijk gereden kilometers voor een opdracht.

Voor diensten geldt een maximum vergoeding per dienst/per dag. 

Raadpleeg voor het km-tarief de voor jou geldende afspraken.

Voor OV reiskosten en andere onkosten hebben we een kopie van de bonnen of een uitdraai van de OV-chipkaart nodig. Deze bonnen kun je uploaden in Medlink bij het indienen van je onkosten. 

Ingediende aanvullingen, correcties en onkosten verschijnen altijd een maand later op het overzicht, na goedkeuring door de redactie.

Let op: evenals bij de uren geldt voor onkosten en aanvullingen/correcties op het maandoverzicht een verwerkingstijd. 

Voor alles wat na de 15e van de maand is ingediend, kunnen wij verwerking in die maand niet garanderen.