Vergoedingen

Vergoedingen

Freelancers leveren op verschillende manieren bijdragen waarvoor de wijze van vergoeding verschilt.

Vergoedingen per prestatie

Het administratie systeem meet de lengte van gepubliceerde artikelen in karakters (alle lettertekens inclusief spaties). Dat is de reden dat tarieven een basisbedrag per karakter hebben. Deze basisbedragen kunnen per DPG-titel verschillen.

Doorplaatsingen binnen de titels van de DPG Media zijn in onze tarieven verwerkt.

Zie ook onze Algemene Voorwaarden.

Losse online prestaties (o.a. tekst, foto, video)

Omdat we momenteel in een overgangsfase tussen systemen zitten, worden online bijdragen nog niet automatisch in ons systeem geregistreerd. Online plaatsingen worden, zolang de overgangsfase nog niet is afgerond, door jou zelf via ons digitale platform Medlink doorgegeven. Dit gaat als volgt:


    • Selecteer in Medlink het tabblad ‘Aanvragen’ en
    • Kies voor ‘Losse aanvraag’.
    • Onder de dropdown ‘Nieuwe losse aanvraag’ kies je voor ‘Verschenen, niet op het overzicht’.
    • Daar vul je alle gevraagde informatie in. In het omschrijvingsveld plak je de URL naar de prestatie..

Deze werkwijze geldt voor alle online bijdragen: tekst, foto en video.

Let op: net als bij het indienen van de onkosten geldt dat alles wat uiterlijk de 15e van de lopende maand in Medlink is ingediend in behandeling wordt genomen. Van alles wat na die datum is ingediend kunnen wij niet garanderen dat het verwerkt wordt en op het komend maandoverzicht staat.

Voor meer informatie zie ook onze handleiding Medlink