De uitbetaling

De uitbetaling

Voor de juiste wijze van betaling maken wij onderscheid tussen twee typen freelancers.

Freelancers die geen ondernemer zijn

In ons systeem worden zij ‘Freelancer’ genoemd. Freelancers hoeven geen factuur in te dienen, het totaal berekende maandbedrag wordt automatisch op het bij ons bekende bankrekeningnummer gestort. Zij ontvangen een jaaropgave die altijd betrekking heeft op de betaalde bedragen in de periode december van het voorgaande jaar tot en met november van het afgelopen jaar.

Freelancers die ondernemer zijn (in bezit van een KvK- en/of btw-nummer)

In ons systeem worden zij ‘Leverancier’ genoemd. Leveranciers ontvangen geen jaaropgave.

Leveranciers dienen een factuur te sturen voor exact het bedrag dat op het maandelijkse overzicht vermeld staat (eventuele btw buiten beschouwing gelaten).

Eventuele wijzigingen op het overzicht dien je in via Medlink. Deze worden na goedkeuring verwerkt en zie je terug op je volgende overzicht.

Leveranciers kunnen in Medlink akkoord geven voor ‘Auto facturatie’, wat betekent dat Medlink na de maandafsluiting automatisch de factuur opstelt en naar de crediteurenadministratie verstuurt. Deze facturen zullen altijd een uniek factuurnummer en de juiste factuurdatum hebben, waardoor onnodige vertraging van de uitbetaling wordt voorkomen. Ook bespaart het de leverancier veel administratief werk.

Informatie over ‘Auto facturatie’ is te vinden in het bestand ‘Auto facturatie en btw'

Mocht je liever gebruikmaken van eigen facturen, dan kun je deze (PDF) mailen naar selfbilling@dpgmedia.nl :

DPG Media B.V.

t.a.v. de crediteurenadministratie

Postbus 2104, 1000 CC AMSTERDAM.


Vragen over de betaling van je factuur, kun je e-mailen naar de crediteurenadministratie via selfbilling@dpgmedia.net.