Uren

Uren

Klik links in de navigatiebalk op 'Uren'

Klik daarna rechts in het scherm op ‘Nieuwe uren toevoegen’.

Het scherm ‘uren toevoegen’ verschijnt in je scherm. Je kunt hier je gewerkte uren per dag(deel) doorgeven.

Als je deze velden hebt ingevuld klik je op 'Verstuur aanvraag'

Toelichting op de in te vullen velden:


  • Uitgave: de uitgave(n) waarvoor jij werkt is/zijn hier kiesbaar via een dropdownmenu.
  • Editie: de editie(s) in een dropdown.
  • Redactie: de redactie(s) in een dropdown.
  • Deelredactie: idem. Indien niet van toepassing heb je maar 1 keuze, dat is de keuze ‘Algemeen’
  • Ervaring: deze hebben wij vooraf ingegeven, je kunt weer uit een dropdownmenu kiezen. Kies de ervaring die hoort bij je urendeclaratie
  • Datum: datum waarop je diensten hebt verricht voor een bepaalde redactie
  • Aantal uur: aantal uur dat je gewerkt hebt op die dag.
  • Omschrijving: vrij veld, geef kort aan waar je die dag gewerkt hebt.


Als je deze velden hebt ingevuld klik je op ‘Verstuur aanvraag’

De aanvraag verschijnt direct in het scherm met de status ‘in behandeling’, gekoppeld aan het voor jou geldende uurtarief.

Je kunt je uren van de lopende maand uiterlijk op de laatste kalenderdag indienen. Wij garanderen een verwerking indien akkoord tot en met de 24e van de lopende maand.