Info freelancers 

NU.nl


Algemene informatie Medlink voor freelancers NU.nl van DPG Media.

DPG Media gebruikt voor het betalen van freelancers een geautomatiseerd systeem. 

Maandelijks is een overzicht van je bijdragen beschikbaar op ons digitale platform Medlink (https://freelance.persgroep.net), waarop alle - in de afgesloten maand goedgekeurde- bijdragen (inclusief honorarium) voor NU.nl DPG media zijn opgenomen. Je ontvangt een e-mail zodra dit nieuwe overzicht klaarstaat in Medlink. In de regel is dit de derde werkdag van de nieuwe maand. .


Medlink

Login Medlink 

Nadat wij alle benodigde informatie van je hebben ontvangen, stuurt onze Servicedesk per e-mail de gegevens (Gebruikersnaam + Wachtwoord) waarmee je kunt inloggen in Medlink.

Vragen over inloggegevens kun je stellen aan de Servicedesk via  servicedesk@dpgmedia.com of via telefoonnummer 088-0130222

Inloggen via deze link: https://freelance.persgroep.net                                                                                                                                                                             

Gebruik de aan jou verstrekte persoonlijke Gebruikersnaam + Wachtwoord.

Let op: gebruik voor Medlink de browser Google Chrome.

Mijn profiel

Indien na het inloggen direct jouw profielscherm verschijnt, betekent dit dat nog niet alle gegevens volledig zijn ingevuld. Nog in te vullen velden zijn dan rood omrand. Als je de velden hebt ingevuld, kun je onderaan de pagina de wijzigingen opslaan.

Wijzigingen hoeven niet meer aan ons doorgegeven te worden, alle gegevens zijn aanpasbaar.

Via het ‘Profiel’ icoontje kun je altijd jouw profiel openen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van jouw profielscherm.


Auto facturatie

Leveranciers (zo noemen wij de freelancers in bezit van een KvK en/of btw-nummer) bieden wij de mogelijkheid om te kiezen voor Auto facturatie. Zij hoeven zelf geen factuur meer op te maken maar kunnen in Medlink akkoord geven om maandelijks automatisch de factuur op te laten stellen en te verzenden. Deze factuur is voorzien van een voor jou uniek en opvolgend factuurnummer en de juiste factuurdatum.

Auto facturatie gaat uit van de standaard btw-percentages van de Belastingdienst. Freelancers kunnen hiervan afwijken. Via de knop Geavanceerde btw- instellingen kun je de btw-percentages aanpassen.

Afsluitingen

Dit tabblad is puur ter inzage.

Hier vind je van elke afgesloten maand het totaalbedrag van jouw geplaatste bijdragen. 

Klik op de periode of op het bedrag en vervolgens op de diverse redacties om te zien waar het totaalbedrag uit opgebouwd is. 

Het is mogelijk om met de filter (rechtsboven in het scherm) de overzichten ouder dan 6 maanden in te zien.

Aanvragen

Voor het indienen van je declaraties voor nu.nl druk links in het scherm op het tabblad Aanvragen en kies steeds voor 'Losse aanvraag' en vervolgens altijd voor 'Verschenen niet op overzicht'.

Vervolgens vul je de onderstaande  velden in

Toelichting op de in te vullen velden:


Auto, Geld, Kind & Gezin, Tech, Wonen, Eten en drinken,  Gezondheid of Werk & Ondernemen.

Vul dan de velden als volgt in: 

Ingediende declaraties verschijnen op dit tabblad  Losse aanvraag. Je ziet ook de status van de declaratie. Je kunt de declaratie ook wijzigen of verwijderen (zolang deze op ‘in behandeling’ staat). 

Als er een vraagteken (zie links) bij een declaratie staat, hebben wij een bericht voor je achtergelaten. Dit bericht verschijnt wanneer je met je cursor op het vraagteken of op de status (‘In behandeling’, ‘Goedgekeurd’, of ‘Afgekeurd’) gaat staan. 

Uren

 Voor het indienen van uren diensten selecteer je op het startscherm het icoontje uren .

Klik daarna rechts in het scherm op 'Nieuwe uren toevoegen'


Het scherm ''uren toevoegen' verschijnt in je scherm. Je kunt hier je gewerkte uren per dag (deel) doorgeven.


Uitgave: selecteer de uitgave via het dropdownmenu

Editie: selecteer de editie

Redactie: selecteer de redactie

Deelredactie: idem

Ervaring: deze is vooraf ingegeven. Kies de ervaring die hoort bij de uren declaratie

Datum:  vul de datum in waarop de werkzaamheden zijn verricht

Aantal Uur: aantal gewerkte uren

Omschrijving: vrij veld , geef kort aan waar je die dag gewerkt hebt.

Als je deze velden hebt ingevuld klik je op ''verstuur aanvraag''

De aanvraag verschijnt direct in het scherm met de status 'in behandeling',  gekoppeld aan het voor jou geldende uurtarief. 

Je kunt je uren van de lopende maand uiterlijk op de laatste kalenderdag indienen. Wij garanderen een verwerking indien akkoord tot en met de 24e van de lopende maand.

De uitbetaling


Voor de juiste wijze van betaling maken wij onderscheid tussen twee typen freelancers.

Freelancers die geen ondernemer zijn 

In ons systeem worden zij ‘Freelancer’ genoemd. Freelancers hoeven geen factuur in te dienen, het totaal berekende maandbedrag wordt automatisch op het bij ons bekende bankrekeningnummer gestort.  Zij ontvangen een jaaropgave die altijd betrekking heeft op de betaalde bedragen in de periode december van het voorgaande jaar tot en met november van het afgelopen jaar.

Freelancers die ondernemer zijn (in bezit van een KvK- en/of btw-nummer) 

In ons systeem worden zij ‘Leverancier’ genoemd. Leveranciers ontvangen geen jaaropgave.

Leveranciers dienen een factuur te sturen voor exact het bedrag dat op het maandelijkse overzicht vermeld staat (eventuele btw buiten beschouwing gelaten).

Leveranciers kunnen in Medlink akkoord geven voor ‘Auto facturatie’, wat betekent dat Medlink na de maandafsluiting automatisch de factuur opstelt en naar de crediteurenadministratie verstuurt. Deze  facturen zullen altijd een uniek factuurnummer en de juiste factuurdatum hebben, waardoor onnodige vertraging van de uitbetaling wordt voorkomen. Ook bespaart het de leverancier veel administratief werk.

Informatie over ‘Auto facturatie’ is te vinden in het bestand ‘Auto facturatie en btw'

Mocht je liever gebruikmaken van eigen facturen, dan kun je deze (PDF) mailen naar selfbilling@dpgmedia.nl : 

DPG Media B.V. 

t.a.v. de crediteurenadministratie

Postbus 2104, 1000 CC  AMSTERDAM.  


Vragen over de betaling van je factuur, kun je e-mailen naar de crediteurenadministratie via selfbilling@dpgmedia.net.


Onkosten


Met alle freelancers zijn afspraken gemaakt over de onkosten die zij mogen declareren (bijvoorbeeld kilometervergoeding).

De kilometervergoeding wordt berekend aan de hand van de werkelijk gereden kilometers voor een opdracht.

Voor diensten geldt een maximum vergoeding per dienst/per dag.

Raadpleeg voor het km-tarief de voor jou geldende tarievenlijst.

Voor OV reiskosten en andere onkosten hebben we een kopie van de bonnen of een uitdraai van de OV-chipkaart nodig. 

Deze bonnen kun je uploaden in Medlink bij het indienen van je onkosten.

Ingediende aanvullingen, correcties en onkosten verschijnen altijd een maand later op het overzicht, na goedkeuring door de redactie.


Declareren OnkostenJe dient je onkosten in via het Tabblad Aanvragen


Per prestatie

Hier dien je alle onkosten, aanvullingen en correcties in bij de bijdragen die op je overzicht zijn verschenen.

Open de betreffende periode, open de redactie en klik achter de prestatie op ‘Toevoegen’. Zie afbeeldingToelichting op de in te vullen velden:

*Kies de regel van van de prestatie (urendienst, tekst, video etc.) waarvoor je je onkosten wil indienen 

* Selecteer via het drop downmenu Toevoegen het veld Kilometers en vul deze in of Onkosten -voor bijvoorbeeld OV kosten (hiervoor ook de bon uploaden)


 

Let op: evenals bij de uren geldt voor ook onkosten een verwerkingstijd.

Voor alles wat na de 15e van de maand is ingediend, kunnen wij verwerking in die maand niet garanderen.


Contact

Het e-mailadres voor contact met de freelanceadministratie is medlinknu@ad.nl 

Privacy statement Freelancers en Algemene voorwaarden

* De DPG media gebruikt persoonsgegevens ter uitvoering van de Overeenkomst. Meer informatie in ons privacy statement. 

 Algemene voorwaarden

Privacy Statement Freelancers