Medlink 2.0

Aanmelden bij Medlink

Aanmelden via deze link: https://freelance.persgroep.net 

Gebruik de aan jou verstrekte persoonlijke Gebruikersnaam + Wachtwoord.

Voor vragen over de Gebruikersnaam en het Wachtwoord kun je contact opnemen met de Servicedesk via email:.servicedesk@persgroep.net 

Let op: gebruik van browser Chrome wordt aangeraden.

Mijn profiel

Indien na het inloggen direct jouw profielscherm verschijnt, betekent dit dat nog niet alle gegevens volledig zijn ingevuld. Nog in te vullen velden zijn dan rood omrand. Als je de velden hebt ingevuld, kun je onderaan de pagina de wijzigingen opslaan.

Wijzigingen hoeven niet meer aan ons doorgegeven te worden, alle gegevens zijn aanpasbaar.

Via het ‘Profiel’ icoontje kun je altijd jouw profiel openen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van jouw profielscherm.


Auto facturatie

Leveranciers (zo noemen wij de freelancers in bezit van een KvK en/of btw-nummer) bieden wij de mogelijkheid om te kiezen voor Auto facturatie. Zij hoeven zelf geen factuur meer op te maken maar kunnen in Medlink akkoord geven om maandelijks automatisch de factuur op te laten stellen en te verzenden. Deze factuur is voorzien van een voor jou uniek en opvolgend factuurnummer en de juiste factuurdatum.

Auto facturatie gaat uit van de standaard btw-percentages van de Belastingdienst. Freelancers kunnen hiervan afwijken. Via de knop Geavanceerde btw- instellingen kun je de btw-percentages aanpassen.

Afsluitingen

Dit tabblad is puur ter inzage.

Hier vind je van elke afgesloten maand het totaalbedrag van jouw geplaatste bijdragen. 

Klik op de periode of op het bedrag en vervolgens op de diverse redacties om te zien waar het totaalbedrag uit opgebouwd is. 

Het is mogelijk om met de filter (rechtsboven in het scherm) de overzichten ouder dan 6 maanden in te zien.

Aanvragen

In dit tabblad kun je al jouw declaraties indienen.  

Er zijn twee opties: 

Per prestatie

Hier dien je alle onkosten, aanvullingen en correcties in bij de bijdragen die op je overzicht zijn verschenen. 

Open de betreffende periode, open de redactie en klik achter de prestatie op ‘Toevoegen’. Zie afbeelding 1


Afbeelding 1: Aanvragen per prestatie

Als je van jouw opdrachtgever onkosten mag declareren, kun je hier één van de voor jou toegestane onderstaande opties kiezen.  Zie afbeelding 2.


Afbeelding 2: Toevoegen

Voor het indienen van kilometers vul je het aantal gereden kilometers in.

Bij ‘Te weinig ontvangen’ vul je het nog te ontvangen bedrag in en vermeld je indien nodig de opdrachtverstrekker en/of een toelichting, bijvoorbeeld ‘Tariefafspraak van € …’. 

Deze optie gebruik je bijvoorbeeld wanneer je bij het hoofdverhaal of een hoofdfoto nog een andere bijdrage hebt geleverd (denk extra kader of extra foto) die niet op het overzicht staat.

Bij ‘Teveel/onterecht ontvangen’ voer je het bedrag in dat je teveel hebt ontvangen en vermeld je bij de toelichting de reden, bijvoorbeeld ‘Tekst niet door mij geschreven’. 

Bij ‘Onkosten’ kun je alle overige onkosten indienen die je voor een bijdrage hebt gemaakt. Onkosten kunnen alleen gedeclareerd worden als je hiervoor toestemming hebt.

Bij elke declaratie (kilometers uitgezonderd) is het mogelijk om een bijlage mee te sturen. Dit is echter alleen verplicht bij het indienen van onkosten, bijvoorbeeld een OV overzicht of parkeerbon.

Ingediende declaraties verschijnen onder de prestatie. Je kunt de status zien en  je kunt de declaratie ook wijzigen of verwijderen (zolang deze op ‘in behandeling’ staat). Zie afbeelding 3


Afbeelding 3:  'in behandeling'

Als er een vraagteken (zie links) bij een declaratie staat, hebben wij een bericht voor je achtergelaten. Deze verschijnt wanneer je met je cursor op het vraagteken of op de status (‘In behandeling’, ‘Goedgekeurd’, of ‘Afgekeurd’ - Afbeelding 4) gaat staan.  


Afbeelding 4: Bericht

Losse aanvraag

Dit scherm geeft alle ingediende losse aanvragen weer (dus alles wat niet op je overzicht staat).  Zie afbeelding 5.

Via ‘Nieuwe losse aanvraag’ (rechts in het scherm) kun je een losse aanvraag indienen. Hier verschijnt dezelfde ‘dropdown’ als bij de gekoppelde aanvragen:


Afbeelding 5: Losse aanvragen

Kilometers en onkosten kun je alleen hier indienen als er geen direct geleverde bijdrage  (tekst, foto, video, dienst) is en je hiervoor toestemming hebt.

‘Verschenen, niet op overzicht’ gebruik je bij een bijdrage die wel geplaatst is, maar op jouw overzicht ontbreekt. Het kan hier relevant zijn om een bijlage mee te sturen, bijvoorbeeld een printje van de tekst of foto. 

Bij online plaatsingen vul je in het veld ‘Omschrijving’ de URL  in. Voor verdere uitleg over online plaatsingen zie link vergoedingen

‘Niet verschenen opdracht’ is bedoeld voor opdrachten die uiteindelijk niet geplaatst zijn.