Auto facturatie en btw

Auto facturatie (selfbilling)

Leveranciers (zo noemen we de freelancers in het bezit van een KvK en/of btw nummer) bieden wij de mogelijkheid om te kiezen voor Auto facturatie.

DPG Media maakt de factuur op

Op de factuur vermelden wij: 'Factuur uitgereikt door afnemer'.

In deze situatie gelden de volgende regels:

Btw-regels

DPG Media hanteert de btw-regels zoals de Belastingdienst heeft opgesteld.

Onderstaande (standaard) btw-tarieven gelden voor de diverse prestatiesoorten:

Wij zijn ons ervan bewust dat deze standaard btw-percentages in sommige gevallen niet toereikend zijn. Daarom bieden wij in Medlink de mogelijkheid om per prestatiesoort het btw-percentage aan te kunnen passen.

In principe kan dit maandelijks, echter dient dit voor de laatste dag van de maand gebeurd te zijn.

Let op: je bent zelf verantwoordelijk voor het wijzigen van deze btw-percentages. 

Vrijstelling voor journalisten, schrijvers, cartoonisten en componisten.  

De Belastingdienst hanteert de volgende regels m.b.t. vrijstellingen.

De diensten van journalisten, schrijvers, cartoonisten en componisten zijn meestal vrijgesteld van btw. Zij kunnen dan geen btw als voorbelasting aftrekken.

Journalisten

Voor jouw journalistieke activiteiten breng je geen btw in rekening. Vrijgestelde journalistieke activiteiten zijn:

Schrijvers

De volgende activiteiten zijn vrij van btw:

Belaste activiteiten van schrijvers zijn:

Cartoonisten

Het tekenen van journalistieke cartoons in media is belast met 21% btw, maar je kunt ook kiezen voor vrijstelling. Je kunt dan geen btw als voorbelasting aftrekken.

Btw over doorbelaste onkosten

Wij gaan uit van het standpunt dat het btw-percentage voor de onkosten hetzelfde is als het btw-percentage van de bijbehorende prestatie. 

Let daarbij op de volgende punten:


Vrijstelling kleine onderneming

De kleineondernemersregeling (KOR) is per 1 januari 2020 veranderd. U kunt nu kiezen voor een vrijstelling voor de btw als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar hebt. De KOR is er voor natuurlijke personen (eenmanszaken), combinaties van natuurlijke personen (bijvoorbeeld een vof) en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv's). Meer informatie hierover, vind je op de website van de Belastingdienst.

Indien je voldoet aan de voorwaarden en kiest voor KOR, dan hoef je geen btw meer te berekenen en kun je dit in je profiel in Medlink aangeven: