Auto facturatie en btw

Auto facturatie (selfbilling)

Leveranciers (zo noemen we de freelancers in het bezit van een KvK en/of btw nummer) bieden wij de mogelijkheid om te kiezen voor Auto facturatie.

DPG Media maakt de factuur op

Op de factuur vermelden wij: 'Factuur uitgereikt door afnemer'.

In deze situatie gelden de volgende regels:

 • We hebben samen vooraf afgesproken dat DPG Media de factuur opmaakt (door middel van een ‘JA’ bij ‘Auto facturatie’ in Medlink).
 • DPG Media zal de factuur automatisch van een factuurnummer voorzien. Dit nummer zal bestaan uit jouw leveranciersnummer (RMB…), gevolgd door een uniek volgnummer. Dit is wettelijk gezien toegestaan, zolang de nummering maar opeenvolgend is.
 • Als leverancier ben je zelf aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens op de factuur. Met juistheid bedoelen we de NAW-, ondernemings-, bankgegevens, etc. Je kunt deze gegevens op elk willekeurig moment zelf wijzigen in Medlink. Onjuistheden op het maandoverzicht vallen hier niet onder. De factuur wordt altijd verstuurd zoals je reeds gewend bent, elke correctie op het overzicht wordt verrekend met de volgende maandafsluiting.
 • Ga je niet akkoord met de gegevens zoals deze op de factuur staan (los van prestaties en factuurbedrag), dan moeten wij hier tijdig van op de hoogte gebracht worden via selfbilling@dpgmedia.nl. De factuur kan dan ongeldig worden gemaakt, waarna je in overleg met ons een nieuwe factuur kunt sturen.
 • De opgestelde factuur voldoet aan alle wettelijke regels.

Btw-regels

DPG Media hanteert de btw-regels zoals de Belastingdienst heeft opgesteld.

Onderstaande (standaard) btw-tarieven gelden voor de diverse prestatiesoorten:

  • Tekst: 0% btw (zie onderstaande informatie inzake vrijstelling journalisten)
  • Foto: 21% btw
  • Video: 21% btw
  • Strip: 21% btw
  • Illustratie: 21% btw
  • Uren: 21% btw

Wij zijn ons ervan bewust dat deze standaard btw-percentages in sommige gevallen niet toereikend zijn. Daarom bieden wij in Medlink de mogelijkheid om per prestatiesoort het btw-percentage aan te kunnen passen.

In principe kan dit maandelijks, echter dient dit voor de laatste dag van de maand gebeurd te zijn.

Let op: je bent zelf verantwoordelijk voor het wijzigen van deze btw-percentages.

Vrijstelling voor journalisten, schrijvers, cartoonisten en componisten.

De Belastingdienst hanteert de volgende regels m.b.t. vrijstellingen.

De diensten van journalisten, schrijvers, cartoonisten en componisten zijn meestal vrijgesteld van btw. Zij kunnen dan geen btw als voorbelasting aftrekken.

Journalisten

Voor jouw journalistieke activiteiten breng je geen btw in rekening. Vrijgestelde journalistieke activiteiten zijn:

  • redactionele bijdragen aan een dagblad, tijdschrift, journalistieke internetsite of een journalistiek programma op radio of televisie.

Schrijvers

De volgende activiteiten zijn vrij van btw:

  • schrijven van publicaties voor gedrukte of digitale media met daarin jouw eigen gedachtegoed

Belaste activiteiten van schrijvers zijn:

  • schrijven van reclame- en zakelijke teksten, zoals copywriting of content voor internetsites, ook in redactionele vorm (advertorials of infomercials)

Cartoonisten

Het tekenen van journalistieke cartoons in media is belast met 21% btw, maar je kunt ook kiezen voor vrijstelling. Je kunt dan geen btw als voorbelasting aftrekken.

Btw over doorbelaste onkosten

Wij gaan uit van het standpunt dat het btw-percentage voor de onkosten hetzelfde is als het btw-percentage van de bijbehorende prestatie.

Let daarbij op de volgende punten:

 • Onkosten zijn gewone zakelijke uitgaven: je boekt de kosten in, bewaart de factuur of bon in jouw administratie en vraagt de betaalde btw over doorbelaste onkosten terug aan de belastingdienst (voor zover dat is toegestaan).
 • De kosten exclusief btw koppel je in Medlink aan de desbetreffende prestatie(s). Dit is voor de fiscus onderdeel van je normale omzet.
 • Als je de btw over doorbelaste onkosten niet kunt terugvragen, zet je de kosten inclusief btw op jouw factuur.
 • Over het geheel van de gefactureerde bedragen, bestaande uit de kosten voor jouw dienstverlening én onkosten, bereken je het btw-tarief dat voor jouw dienstverlening geldt.
 • De originele bonnen blijven in jouw administratie. Het is immers jouw zakelijke inkoop die jij moet kunnen verantwoorden tegenover de belastingdienst.


Informatie 2020

Btw-identificatienummer

Eind 2019 ontvangen alle eenmanszaken in Nederland een nieuw btw-nummer voor vermelding op je facturen en je website: het btw-identificatienummer of btw-id. Dit nummer is in de systemen van de Belastingdienst gekoppeld aan je bestaande btw-nummer (straks omzetbelastingnummer of ob-nummer). Bij de btw-aangifte blijft het oude nummer nog in gebruik bij je correspondentie met de Belastingdienst.

Wat kun je op dit moment doen?

Op dit moment kun je nog niets doen. Je bestaande btw-nummer is nog geldig. Voor het eind van het jaar ontvang je van de Belastingdienst je nieuwe btw-id, dat per 1 januari geldig is. Dit nummer gebruik je dan op je website, je facturen, je briefpapier en alle andere communicatie met de buitenwereld. Het oude btw-nummer (ob-nummer) gebruik je alleen voor correspondentie met de Belastingdienst.

Vrijstelling kleine onderneming

De kleineondernemersregeling (KOR) is per 1 januari 2020 veranderd. U kunt nu kiezen voor een vrijstelling voor de btw als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar hebt. De KOR is er voor natuurlijke personen (eenmanszaken), combinaties van natuurlijke personen (bijvoorbeeld een vof) en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv's). Meer informatie hierover, vind je op de website van de Belastingdienst.

Indien je voldoet aan de voorwaarden en kiest voor KOR, dan hoef je geen btw meer te berekenen en kun je dit in je profiel in Medlink aangeven: