Upload beelden

Conform onderstaande instructie kunnen freelance fotografen beeldmateriaal sturen naar redacties van DPG Media. Maak bij voorkeur gebruik van Google Chrome voor het uploaden van foto’s via PhotoHub.

Bereid je beeldmateriaal voor door in ieder geval de nodige IPTC-informatie mee te sturen - raadpleeg hiervoor de aanleverinstructies.

Instructie

Aanvullende informatie

Problemen met aanmelden op PhotoHub? Bel dan onze ICT Servicedesk +88 013 02 22